Ω.Ρ.Λ


Τo Iατρικό Κέντρο διαθέτει ένα πλήρως στελεχωμένο ΩΡΛ Τμήμα που μαζί με το εξωτερικό ιατρείο καλύπτει όλο το φάσμα των ΩΡΛ παθήσεων.

Παράλληλα στο χειρουργείο εκτελούνται οι κάτωθι επεμβάσεις:

 1. Στοματοφαρυγγικής κοιλότητας (αμυγδαλεκτομή, αδενοτομή, φαρυγγο-υπερωιοπλαστική)
 2. Ρινός (πλαστική αποκατάσταση σκολιώσεως ρινικού διαφράγματος, κογχοτομή – καυτηρίαση κάτω ρινικών κογχών με χρήση τελευταίας γενιάς ραδιοσυχνοτήτων, αφαίρεση πολυπόδων)
 3. Αισθητικές επεμβάσεις αποκαταστάσεως (ριποπλαστική, ωτοπλαστική)
 4. Λάρυγγος (μικρολαρυγγοσκόπηση αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών χορδών)
 5. Ωτός (τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού , μυριγγοτομή, τυμπανοπλαστική, αναβολεκτομή)
 6. Παραρρινίων (ανάτρηση ιγμορίων)

 

Το εξωτερικό ιατρείο ΩΡΛ διαθέτει επίσης και Νευροωτολογικό Εργαστήριο στο οποίο εκτελούνται οι κάτωθι ιατρικές πράξεις:

–          Aκοομετρία (ηχητική, ομιλητική)

–          Τυμπανομετρία (προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών έλεγχος λειτουργίας ευσταχιακής σάλπιγγος)

–          Βιντεονυσταγμογραφία VNG (με χρήση διακλυσμών ψυχρού θερμού αέρα για έλεγχο παθήσεων – λειτουργίας λαβυρίνθου)

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 57 99 029

Ώρες Ραντεβού: 7.00 – 15.00

Συμβάσεις με Δημόσια Ταμεία για ΩΡΛ εξετάσεις :

 • Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου: ΙΚΑ , ΕΥΔΑΠ , ΟΑΕΕ , ΤΥΔΚΥ , ΕΔΟΕΑΠ.
 • Ηλεκτρο-βιντεο νυσταγμογράφημα: ΙΚΑ , ΕΥΔΑΠ , ΟΑΕΕ , ΤΥΔΚΥ , ΕΔΟΕΑΠ.
 • Ακοογραμμα : ΕΥΔΑΠ , ΟΑΕΕ , ΤΥΔΚΥ , ΕΔΟΕΑΠ.
 • Τυμπανόγραμμα : ΕΥΔΑΠ , ΟΑΕΕ , ΤΥΔΚΥ , ΕΔΟΕΑΠ.
 • Τυμπανομετρία: ΙΚΑ ,  ΟΑΕΕ , ΤΥΔΚΥ , ΕΔΟΕΑΠ.