ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Εφημερεύει επί 24ώρου βάσεως για 365 ημέρες τον χρόνο καλυπτόμενη από πεπειραμένους ειδικευμένους χειρουργούς.Χειρουργικό Τμήμα Ιατρικού Περιστερίου

1)      Εξωτερικά Ιατρεία (τακτικά και έκτακτα) καλύπτονται καθ’ όλο το 24ώρο από ειδικευμένους χειρουργούς.

2)      Εκτελούνται από πεπειραμένους χειρουργούς:

 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

O ρόλος του αναισθησιολόγου στη σύγχρονη ιατρική

Διαστοματική Θολοπλαστική EsophyX