ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Παθολογικό Τμήμα

Διάγνωση, αντιμετώπιση, νοσηλεία και θεραπεία όλων των παθήσεων που εμπίπτουν στο φάσμα της εσωτερικής παθολογίας.

Το ευρύτατο αυτό  αντικείμενο, υπηρετείται και υποστηρίζεται από δίκτυο επιστημονικών συνεργατών της Κλινικής  Περιστερίου αποτελούμενο από  Ρευματολόγο, ενδοκρινολόγο, αιματολόγο και ογκολόγο.

Το Παθολογικό Τμήμα Περιστερίου επίσης, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, έχοντας και την επιστημονική εποπτεία,  στην ανάπτυξη των τμημάτων Check up, Σακχαρώδη Διαβήτη και παχυσαρκίας .

Επίσης  σε συνεργασία με το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα Περιστερίου λειτουργεί τακτικό Ιατρείο διαβητικού ποδιού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210  57 99 029

Ώρες ραντεβού: 7.00 – 15.00

 

Οι ψυχικές διαταραχές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας