ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ


Εφημερεύει επί 24ώρου βάσεως για 365 ημέρες τον χρόνο καλυπτόμενη από πεπειραμένους ειδικευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

1)      Εξωτερικά Ιατρεία (τακτικά και έκτακτα) καλύπτονται καθ’ όλο το    24ώρο από ειδικευμένους ορθοπαιδικούς.

2)      Εκτελούνται από πεπειραμένους χειρουργούς:

  • Ενδοσκοπικές επεμβάσεις όλων των αρθρώσεων (αρθροσκοπήσεις γόνατος – ώμου – ποδοκνημικής – χιαστοί σύνδεσμοι).
  • Αλλαγή αρθρώσεων (αρθροπλαστική ισχίου – γόνατος)
  • Κατάγματα – κακώσεις
  • Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 57 99 029

Ώρες Ραντεβού: 7.00 – 15.00

Οστεοπόρωση – Τα αίτια, η πρόληψη και η θεραπεία