Τηλέφωνα τμημάτων

Τηλέφωνα Τμημάτων:

  • Aπεικονιστικά : 210-5799289 ( ώρες : 08.00-20.00 )
  • Ενδοσκοπικό : ( γαστρεντερολογικό,βρογχολογικό ) : 210-5799296 (ώρες : 07.30-15.30 )
  • Check up : 210- 5799001 ( ώρες : 07.00-15.00 )
  • ΩΡΛ και Νευρολογικό ( εγκεφαλογραφήματα-μυογραφήματα ) : 210-5799012 ( ώρες 07.00-15.00 )
  • Όλα τα υπόλοιπα : 210-5799029 ( ώρες : 07.00-15.00)