ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Υπάρχει σύμβαση συνεργασίας της Κλινική Περιστερίου με τις κάτωθι ασφαλιστικές εταιρείες:

 • ALICO
 • ALLIANZ
 • AXA
 • AXA PPP
 • BUPA
 • DEMCO
 • EFG EUROLIFE
 • GENERALI LIFE
 • GROUPAMA
 • ΙΝG
 • INTERALBANIAN
 • INTERAMERICAN
 • MEDNET
 • PRIME
 • VAN BREDA
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Με δημόσιους φορείς όσον αφορά νοσηλεία, υπάρχει σύμβαση με:

 • ΕΟΠΥΥ
 • ΕΥΔΑΠ
 • Τράπεζα Ελλάδος

Για εξωτερικούς ασθενείς υπάρχει σύμβαση με:

 • ΕΟΠΥΥ
 • ΕΥΔΑΠ
 • Τράπεζα Ελλάδος