ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ

 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

α) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟ –ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ – HOLTER

2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
 • ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
 • ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 • U/S ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ
 • U/S ΚΑΡΔΙΑΣ
 • U/S ΓΕΝ.ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 • ΜΕΘ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
 • ΩΡΛ
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CHECK – UP)