ΗΟLTER Ρυθμού – Πίεσης

Δοκιμασία Κοπώσεως, Holter ρυθμού – Αρτηριακής πιέσεως:

  • 24ώρη ηλεκτροκαρδιογραφική περιπατητική καταγραφή (Holter ρυθμού). Διερεύνηση διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
  • 24ώρη ηλεκτροκαρδιογραφική περιπατητική καταγραφή Αρτηριακής πιέσεως (Holter Α.Π.). Διάγνωση εκτίμηση αρτηριακής υπερτάσεως.

Περιγραφή εξοπλισμού:

  • Holter Α.Π.
  • Holter ρυθμού

Βασικές εξετάσεις:

  • Holter ρυθμού
  • Holter πίεσης

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 57 99 029

Ώρες Ραντεβού: 7.00-15.00

Συμβάσεις με Δημόσια Ταμεία: ΤΥΔΚΥ & ΕΔΟΕΑΠ