ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

Δοκιμασία Κοπώσεως

  • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα. Διερεύνηση θωρακικού άλγους. Διάγνωση – εκτίμηση στεφανιαίας νόσου, αρρυθμιών – προληπτικός έλεγχος. Αξιολόγηση της ανοχής στην κόπωση.

Βασικές εξετάσεις:

Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 57 99 029

Ώρες Ραντεβού: 7.00-15.00

Συμβάσεις με Δημόσια Ταμεία: ΤΥΔΚΥ & ΕΔΟΕΑΠ