ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • Ω.Ρ.Λ
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ