ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΑΦΜ / ΔΟΥ
  3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ΑΜΚΑ
  4. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
  5. ΚΑΡΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ – ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
  6. ΧΡΗΜΑΤΑ ή ΕΠΙΤΑΓΗ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ